Virtual Private Servers (VPS)

Virtualization KVM. Location: Miami, USA.
 • MIA Start

  From €7.00/mo
  Order Now
  • 1 x vCPU up to 8
   1 GB RAM up to 32
   10 GB SSD up to 100
   100 Mbit/s
   1 IP
   unlimited traffic

   Miami, Florida, US
 • MIA Middle

  From €14.00/mo
  Order Now
  • 2 x vCPU up to 8
   4 GB RAM up to 32
   20 GB SSD up to 100
   100 Mbit/s
   1 IP
   unlimited traffic

   Miami, Florida, US
 • MIA Fast

  From €26.00/mo
  Order Now
  • 4 x vCPU up to 8
   8 GB RAM up to 32
   40 GB SSD up to 100
   100 Mbit/s
   1 IP
   unlimited traffic

   Miami, Florida, US