Viewing articles tagged 'Интелектуална собственост'

 Intellectual Property in Bulgaria

Интелектуална собственост е термин, който обхваща кръг от нематериални активи резултат от човешки...