Viewing articles tagged 'vps'

 Допълнителни IP адреси за VPS

При поръчка на VPS е възможно да се поръчат само 2 допълнителни IP. За да поръчате повече IP...

 Зареждане от вашия собствен ISO

Можете да зареждате VM от вашия собствен ISO. Това не е трудно. На страницата с информация за...

 Политиката за честна употреба

Широчината на канала за "Виртуален сървър" и "Нает сървър", който не е посочен както "Unmetered",...

 Управляем VPS

Какво означава "Управляем VPS"? Това е виртуален сървър, за който се предоставя администрирането...

 Преинсталиране VM

Зада преинсталирате ОС на вашият VPS отидете на страницата "Информация за продукта" и да ползвате...

 VM архивиране

The virtual server backup functionality is designed to store an image of a virtual machine (VM)...

 Какво е VPS хостинг?

VPS хостинг представлява виртуален сървър, разположена на една физическа машина. Абревиатурата...