Viewing articles tagged 'boot'

 Зареждане от вашия собствен ISO

Можете да зареждате VM от вашия собствен ISO. Това не е трудно. На страницата с информация за...