Viewing articles tagged 'bank transfer'

 Какво представляват инструкции за плащане BEN, SHA, OUR?

Когато правите международен банков превод, можете да изберете кой да плаща таксите за превод....