Просмотр статей с метками 'Trademarks'

 Trademarks

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други...