Viewing articles tagged 'генерация csr'

 Генериране на заявка за сертификат (CSR) за уеб сървъра Nginx от конзолата

Генериране на ключ:openssl genrsa -out domain.key 2048 Генериране на заявка за...