Какво е ARIN?

American Registry for Internet Numbers (ARIN) е организацията, отговаряща за регистрацията и разпределянето на IP адреси на интернет доставчиците в Канада, САЩ и много карибски и северноатлантически острови. Само ARIN отговаря за информацията относно искания IP адрес.

В мрежата има голям брой различни уеб-сайтове, които съотнасят IP адреси и държави. Всички тези сайтове ползват базата на ARIN, която после съхраняват за себе си и я корегират. Доста често такиви бази са остаряли, рядко се актуализират. Също трябва да се отбележи, че определение на държави работи по различен начин. Някакви сайтове използват параметър country, други geoloc, още някои използват адреса на собственника на подмрежа. Затова дефиницията на страна (GeoIP) може да быде извършено доста грешно.

Ако искате да погледнете информацията за IP адрес по-коректно да използвате уеб-сайта на ARIN - https://search.arin.net/rdap/
Също можете да използвате и нашия уеб-сайт - https://whoisinfo.guru/ip-whois/
Още един хубав сайт - https://ip-api.com/

Освен това, всичко горепосоченото е доста субективно. Например, хостинг доставчик може да бъде от Австрия, country може да бъде посочено като NL, а сървърът може да бъде във Франция. GeoIP може да се дефинира като AT, NL или FR.


  • GeoIP, Geo, ip
  • 2 Потребителите са открили това полезно
Was this answer helpful?

Свързани статии

Как создать поддомен в ISPmanager?

В ISPmanager нету такого понятия как "поддомен". Это все домены, только разного уровня.Перейдите...

IP-spoofing

IP-спуфинг- Вид хакерской (Ddos) атаки, заключающийся в использовании чужого IP-адреса с целью...

Использование Putty - авторизация по SSH-протоколу

Данная статья размещена в нашем блоге. Продолжить чтение...

Команды du и df показывают разный объем доступного дискового пространства. Что происходит?

Вам нужно разобраться, что на самом деле делают команды du и df. du проходит по дереву каталогов,...

Режим Recovery

Режим Recovery необходим в случаях, когда: сервер не запускается в обычном режиме. Чтобы найти...