Обща инсталирана памет в Linux

Много помощни програми в Linux не показват инсталираната памет, а само достъпната за системата. Защо това се случва? Отговорът се крие в методите за четене на данни. Ако помощната програма получава данни от достъпното за системата, част от паметта, запазена от ядрото на Linux, ще бъде изключена. Тоест ядрото, връщайки тази информация, изважда това, което запазва за себе си. Затова командите free -m, cat /proc/meminfo и много други не показват общата инсталирана памет. И няма значение дали е виртуален или специализиран нает сървър.

Тогава как да разберем точно колко RAM е инсталирано на сървъра? Можем да направим това, например, като използваме команда dmidecode --type 17 или dmidecode --type memory, която ще покаже подробно паметта, инсталирана на сървъра.

Но на виртуалния сървър същият резултат ще бъде на изхода на командата lshw -c memory, но не на специлизирания нает сървър. Това са особеностите на KVM виртуализацията.

dmidecode, както и lshw, показват RAM точно, без да закръглят числото.


  • linux, memory, ram, память, памет
  • 1 Потребителите са открили това полезно
Was this answer helpful?

Свързани статии

Как создать поддомен в ISPmanager?

В ISPmanager нету такого понятия как "поддомен". Это все домены, только разного уровня.Перейдите...

IP-spoofing

IP-спуфинг- Вид хакерской (Ddos) атаки, заключающийся в использовании чужого IP-адреса с целью...

Использование Putty - авторизация по SSH-протоколу

Данная статья размещена в нашем блоге. Продолжить чтение...

Команды du и df показывают разный объем доступного дискового пространства. Что происходит?

Вам нужно разобраться, что на самом деле делают команды du и df. du проходит по дереву каталогов,...

Режим Recovery

Режим Recovery необходим в случаях, когда: сервер не запускается в обычном режиме. Чтобы найти...