Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Сравнение на процесори за сървъри и VPS

Широко разпространено е мнението, че производителността на процесора на специализиран сървър винаги е по-добра в сравнение с виртуален сървър. Но това не винаги е така. Това погрешно убеждение води до факта, че много потребители уверено избират най-евтиния специализиран сървър, вярвайки, че той във всички случаи ще бъде по-производителен от VPS.
 
Ето едно сравнение на производителността на евтин сървър E-1230v2, пуснат от Intel в началото на 2012 г., и на VPS от EuroHoster. Сравнението на производителността ще бъде направено с помощта на софтуера Geekbench 6.
Geekbench 6 е междуплатформен бенчмарк за измерване на производителността на система или само на процесор.
 
Intel Xeon E-1230v2: 4 Cores / 8 Threads | Frequency: 3.30 GHz | Single-Core Score: 747 | Multi-Core Score: 2610
NL Fast: 4 Cores | Frequency: 2.10 GHz | Single-Core Score: 683 | Multi-Core Score: 2250
High Fast: 4 Cores | Frequency: 3.40 GHz | Single-Core Score: 1019 | Multi-Core Score: 3047
 
Анализирайки бенчмарковете, можем да кажем, че производителността на специализиран сървър е само малко по-висока от тази на обикновен VPS. Но High CPU VPS имат по-голяма производителност от low-cost сървър. Това се отнася както за сравнение на бенчмаркове с едно ядро, така и за всички ядра на сървъра.
 
Също така трябва да се отбележи, че въпреки факта, че виртуалният сървър всъщност има виртуални процесорни ядра, тяхната производителност е приблизително равна на физическите процесорни ядра на специализиран сървър. И е напълно неправилно да се сравняват vCPU и CPU потоци на специализиран сървър. Този факт е разумно да се вземе предвид само за VPS от EuroHoster. Други доставчици на виртуални сървъри могат да имат процесорни ядра с по-ниска производителност на VPS. Всичко зависи от бизнес модела на хостинг доставчика.
23 Apr 2024, 12:30:58