Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Политика на поверителност

1. Доставчикът има право да събира и използва информация относно Клиентите си. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, номер GSM и електонна поща.
2. Всеки регистриран Клиент чрез своите електонна поща и парола има право на достъп в режим online до Клинтския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни.
3. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тази Договор, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Клиентът сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
4. При извършване на всяка поръчка, изразяваща съгласие с тези Условия, Клиентът се съгласява, че информацията за него се обработва по подходящ начин.
5. Доставчикът събира и използва информацията по точка 1 за целите, предвидени в настоящият Договор, включително за предлагане на нови услуги на Клиентите, за промоции, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Клиентът се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Доставчика.
6. С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изключва тази възможност в меню на сайта или като кликне върху връзката, за да откаже маркетингови съобщения.
7. Доставчикът се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Клиента или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, предвидени от закона.
8. При използване на Уебсайта eurohoster.org, Доставчикът има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Клиента изпраща към сървър на Достачика във връзка с активността на Клиента. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Доставчика и може да включва IP адреса на Клиента, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Доставчикът съхранява IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента.
9. Доставчикът има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез сървър върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.