Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Функционалност за резервно копиране на VM

Функцията за резервно копиране на виртуални сървъри е проектирана така, че да съхранява образа на виртуална машина (VM) в надеждно хранилище, което остава достъпно дори при проблеми във възела, в който се намира вашата VM.

Осигурената функционалност за резервиране ви позволява да:

  • създавате резервни копия ръчно, ако е необходимо
  • планирате създаването на резервни копия по график
  • възстановявате ѴМ от избрано резервно копие
  • изтегляте резервно копие на устройството си

Силно ви препоръчваме да използвате тази функция, да създавате редовно резервни копия и да ги изтегляте поне от време на време, за да повишите нивото на безопасност на данните си.

20240531_ubrKwjMu
09 May 2024, 11:11:46