Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Хазарт в България

Хазарт (разг. комар) e залагане (на пари, ценности, морално подчинение и др.) върху вероятността на изхода от бъдещо събитие с цел печалба или преимущество, но с възможност да се изгуби залога.
Законът за хазарта определя всички условия за организирането на хазартни игри на територията на Република България.

Според Закона за хазарта:
  • Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Не се считат за хазартни спортните игри с награден фонд за участниците в тях, голяма част от развлекателните игри, както и викторините и игрите, при които участниците получават парична награда заради своите знания или умения.
  • Хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само и единствено с разрешение на Държавната комисия по хазарта. Организирането на хазартни игри без съответното разрешение е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта CiberCrime.
23 Apr 2024, 12:30:58