Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Използване на SWAP на VPS

В някои случаи при VPS има ситуация, при която операционната система не разполага с достатъчно физическа памет, за да обработва всички приложения. В такива случаи можете да увеличите обема на оперативната памет (RAM). Друга възможност е да настроите SWAP на VPS.
 
 

Какво е памет SWAP

Swap е област на твърдия диск, предназначена за съхраняване на временни файлове на операционната система, когато оперативната памет е недостатъчна. Тя ви позволява да използвате компютърните ресурси по-ефективно, като разширявате оперативната памет на практика. Тази процедура обаче може да повлияе на производителността на твърдия диск.
 
Има два начина за свързване на Swap памет:
 
  1. с помощта на файл SWAP (този метод се използва във вече инсталирани системи, когато трябва да се внедри SWAP);
  2. с помощта на SWAP раздел (при инсталиране на нови сървъри - конфигурацията е по-сложна, но позволява да се задели отделен раздел на диска за SWAP памет).
 
 

Когато имате нужда от SWAP памет

SWAP е необходим при определени обстоятелства. Когато операционната система се нуждае от повече памет, отколкото е налична в момента, SWAP позволява на ядрото да освободи най-малко използваните страници памет и да ги предостави на текущото приложение или процес.
 
Освен това значителен брой страници от паметта, използвани от програмите по време на фазата на стартиране, могат да бъдат освободени и преместени в SWAP пространството, тъй като тези страници само се инициализират и никога повече не се използват. По този начин системата може да оптимизира използването на оперативната памет.
  
 

Как да проверите дали SWAP е наличен във вашата система

Команда, предназначена за работа със swap паметта:
swapon -s
Тя не само предоставя на потребителя точна информация за текущото използване на swap пространството, но и помага да се определи дали пространството е раздел или файл.
Допълнително се проверява с командата:
free -m
Друг начин за получаване на информация за swapping в Linux е да използвате файла /proc/meminfo, който съхранява информация за използването на системата от работещите процеси. Можете също така да проверите суапа с помощта на инструменти за мониторинг на сървъри като top, htop и други.
 
 

Предимства и недостатъци на SWAP

В случая на VPS, където няма голяма конкуренция за ресурсите на паметта, ползите от използването на тази технология ще бъдат незначителни. Най-многото, което можете да направите, е да преместите данни от оперативната памет, които рядко се използват от приложенията, в swap паметта. Това леко ще освободи ценна оперативна памет.
 
Освен това технологията SWAP е полезна за виртуални сървъри (VPS), при които има периодични временни скокове в използването на RAM - тя повишава устойчивостта на този вид аномалии в ресурсите.
 
 

Малко от историята

В миналото технологията SWAP се използваше активно в случаите, когато разходите за съхраняване на данни на дискове бяха много по-ниски от разходите за оперативна памет. Ако сървърът е имал недостиг на ресурси - той е можел временно да използва заделеното място на диска. В днешно време обаче цената на оперативната памет значително е намаляла и няма как да се спести.
 
 

Бавна работа

Ако swap файлът или разделът се съхраняват на твърд диск (HDD), скоростта на четене на данни от HDD е значително по-ниска, отколкото от RAM. При твърдотелните дискове (SSD) е по-добре, но времето за реакция все още е значително по-голямо от това на RAM паметта. Затова, ако решите да спестите пари за RAM и да разчитате изцяло на SWAP, силно ви съветваме да не го правите. SWAP не е заместител на RAM паметта, а само допълнение към нея. В противен случай ще има спад в производителността.

Както беше споменато по-горе, RAM паметта все пак е по-бърза. Дори и да имате супермодерно NVMe устройство на машината си, RAM паметта пак ще обработва информацията по-бързо. Ето защо не трябва да се злоупотребява със swap паметта.
 
 
Струва си да се отбележи, че swap може да забави извикването на Out-Of-Memory Killer в операционната система, а в определени ситуации активирането на този процес е необходимо, за да се прекрати приложение, което представлява заплаха за ядрото и може да причини срив. Въпреки че тези ситуации са доста редки, особено в съвременните версии на Linux, те все пак са възможни.
 
 

Заключение

Използването на технологията SWAP в съвременните системи поражда съмнения относно нейната полезност. Въпреки възможността за спестяване на оперативна памет и защита от неочаквани сривове на сървъра, предимствата на Swap остават относителни и имат редица недостатъци. Данните се обработват по-бавно поради по-ниската скорост на достъп до диска. Това може да доведе до влошаване на цялостната производителност на системата. Ето защо решението за активиране на SWAP се основава на конкретните изисквания и характеристики на всяка отделна система.
 
Съвет от EuroHoster - винаги увеличавайте оперативната памет в зависимост от потреблението на системата. Никога не използвайте SWAP, ако оперативната памет е под препоръчителен обем. Това не е решение!
По време на нормалната работа на системата SWAP изобщо не се използва или се използва много малко. Ако наблюдавате постоянно високо потребление на SWAP, силно препоръчваме да увеличите RAM паметта на сървъра.
09 May 2024, 10:50:27