Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Какво представлява сървърът и как работи

Всеки път, когато търсите смешни котенца в интернет, гледате филм в Netflix или получавате поздрави от семейството си в WhatsApp, вие взаимодействате със сървъри - и то не само с един, а с цяла група от тях, които са някъде далеч. Но те са готови да осигурят стабилна и надеждна работа на програмите и предоставянето на услуги, за да направят живота ви по-удобен и интересен.
 

Какво означава "сървър"?

Терминът "сървър" идва от английския глагол "to serve", което му дава буквален превод - "обслужване". Сървърите са създадени, за да поддържат ефективно огромен брой потребители и да изпълняват различни специализирани услуги и приложения.
 

Какво прави сървърът

Това е мощен компютър, който работи денонощно и съхранява огромно количество информация. Думата "сървър" всъщност има две значения. Едното е софтуер, а другото е физически компютър. Но и двете са тясно свързани и работят в тандем.
 

Как работи сървърът

Ключов компонент на мрежовата инфраструктура, който поддържа работата на другите устройства и компютри в мрежата. Той обработва заявки от потребители или устройства, извлича необходимите данни, извършва изчисления и изпраща резултатите обратно на местните потребители.
За да функционират ефективно, сървърите използват специален софтуер за управление и координиране на мрежовите ресурси. Операционната система на сървъра отговаря за управлението на хардуерните ресурси: процесор, памет, място за съхранение на данни и мрежови връзки.
Как е структуриран сървърът? Когато получава заявка от клиентско устройство, той използва приложението, за да я обработи. След това резултатът се предава обратно към него. Например, когато въведете уеб адрес в браузъра си, заявката се преобразува в IP адрес с помощта на DNS сървър, след което се изпраща на уеб сървър, в който се съхранява желаният уебсайт. Уеб сървърът обработва заявката ви и изпраща обратно информацията за уебсайта, която браузърът ви показва.
 

Къде се намират сървърите

Сървърът е сложна система, която изисква определени условия, за да работи надеждно.
 • Захранването трябва да е стабилно, с високо качество, без скокове на напрежението, прекъсвания и импулсни натоварвания. Препоръчва се да се използват непрекъсваеми източници на захранване с функция за стабилизиране на напрежението и тока, както и да се осигури наличност на резервно захранване в случай на прекъсване на централната мрежа.
 • Захранващата мощност трябва да е достатъчна, като се вземат предвид общата мощност на натоварването и възможните пикови нужди.
 • Качественото охлаждане трябва да предотвратява прегряването на компютърните компоненти. Температурата в сървърното помещение не трябва да надвишава 22°C.
 • Гарантирането на сигурността е важен аспект. Достъп до сървъра трябва да имат отговорните служители, които се занимават с неговата поддръжка. Трябва да се вземат и мерки за гарантиране на сигурността на съхраняваните данни и за предотвратяване на кражби и изтичане на ценна информация.
 • Наличието на високоскоростен интернет ви позволява да използвате сървъра за хостинг на уебсайтове, програми, базирани на облак, и споделени бази данни.
 

Опции за разположение на сървъра

След като внимателно определите изискванията си към хардуера на сървъра, трябва да обмислите най-добрите варианти за разполагане на хардуера на сървъра.
 1. Разполагане в собствения ви офис. Този вариант изисква значителни финансови инвестиции, тъй като е необходимо да се закупи оборудване, да се създаде специална стая, да се направи нейното подреждане, както и да се осигури текуща поддръжка и модернизация на сървъра. Големите корпорации, които имат развита компютърна инфраструктура и възможност да инвестират големи суми пари, обикновено избират този вариант.
 2. Разполагане в центрове за обработка на данни (ЦОД). Създаването и поддръжката на сървъри се възлагат на външна организация - център за данни. Много малки и средни предприятия предпочитат този вариант, за да избегнат горепосочените разходи. Договорът с център за данни също така осигурява надеждна защита срещу възможни рискове, свързани с изтичане или кражба на данни.
 3. Комбинирано разгръщане. Тази опция предвижда използването както на собствения офис на компанията, така и на центъра за данни като резервен възел. Част от оборудването се разполага в офиса, а центърът за данни се използва, за да се гарантира надеждността и непрекъснатата работа на системата. Въпреки че този вариант е най-скъпият, той осигурява висока устойчивост на грешки, която надхвърля възможностите на предишните два варианта.
 

Как сървърът се различава от обикновения компютър

Сървърите са отделен клас компютърни устройства, предназначени да обработват заявки от различни мрежови възли. Това са компютри с висока надеждност, предназначени да изпълняват определени задачи самостоятелно, без пряко човешко участие.
 

Видове сървъри

Физическият сървър е неразделна част от съвременната информационна инфраструктура - машина, която осигурява обработка и съхранение на данни. Тази мощна машина се състои от набор от ключови компоненти, включително процесор, твърд диск, оперативна памет, както и други важни елементи. Операционна система, като Windows, Linux или друга, е необходимо условие. Възможностите на един физически сървър зависят от неговата конфигурация. Колкото по-мощни компоненти се използват, толкова по-висока е производителността на системата.
Виртуалният сървър е революционно решение, базирано на софтуерна виртуализация и работещо върху физически хардуер. То ви позволява да се възползвате от всички предимства на пълноценен сървър, дори ако не разполагате със собствен физически хардуер. Позволява ви да хоствате инфраструктурата на множество потребители и да споделяте софтуерния капацитет между наемателите. За потребителя това означава спестяване на разходи и лесно използване.
 • В случай на физически сървър бизнесът отговаря за инсталирането, поддръжката, обновяването и ремонта на самия компютърен хардуер.
 • При използването на виртуални сървъри всички тези задачи се поемат от доставчика.
Облачният сървър е иновативно решение, базирано на използването на виртуализация и работещо в среда за изчисления в облак. То позволява на множество потребители да имат достъп до неограничен брой виртуални сървъри при поискване. Функционира подобно на физическите сървъри и изпълнява сходни задачи, като например съхраняване на данни и изпълнение на приложения. За да се създадат сървъри в облака, подобно на виртуалните сървъри, се използва специален софтуер за виртуализация (хипервайзор). Този инструмент ви позволява да разделяте физически сървъри на множество виртуални сървъри.
 

Други решения

Пощенският сървър е компютър или софтуер, който обработва, изпраща, получава и съхранява имейли. Той отговаря за предаването на електронна поща между изпращача и получателя.
Работи с протокола SMTP. Освен това функциите на пощенския сървър включват транспортиране и доставяне на имейли и съхраняване на имейли на сървъра, докато получателят може да ги прочете. Пощенският сървър може да поддържа и други протоколи, като POP3 или IMAP, които позволяват на получателя да получава и изтегля имейли на своя компютър или мобилно устройство.
FTP сървърът осигурява прехвърляне на файлове между компютри в мрежата. Той използва протокола FTP за установяване на връзка, прехвърляне и управление на файлове между клиента (компютъра, от който се осъществява достъп до сървъра) и самия сървър. Използва се широко при разработване на уебсайтове и хостинг, както и за споделяне на файлове.
 

Как да изберете сървър за вашите цели

Независимо дали сте решили да закупите свой собствен сървър, или да се възползвате от услугите на доставчик на хостинг, трябва да обърнете внимание на няколко основни характеристики.
 • Процесор (CPU): скорост и брой ядра. Процесорът е "мозъкът", който отговаря за обработката на заявките и изпълнението на задачите. Ако планирате да хоствате сложни уеб приложения, процесорът ще бъде от решаващо значение за цялостната производителност.
 • Оперативна памет (RAM): използва се за временно съхранение на данни и програми, докато сървърът работи. Тя играе важна роля за осигуряване на бърза и ефективна обработка на данните. По-голямото количество оперативна памет ви позволява да обработвате големи количества данни и да изпълнявате няколко приложения едновременно.
 • Широчина на честотната лента: Това е параметър, който показва колко данни могат да бъдат прехвърлени през сървъра за определен период от време без допълнителни разходи. Размерът на честотната лента може да бъде ограничен или неограничен.
 • Място за съхранение: това се отнася до капацитета и вида на устройството за съхранение.
Тези ключови характеристики са важни фактори, които спомагат за осигуряване на висока производителност и ефективност.
23 Apr 2024, 18:24:09