Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Колко време отнема копирането на данните?

Често възниква въпросът колко време отнема мигрирането на данни. Нека да изчислим с пример. Първоначални данни:
 
  • нов сървър с канал 1 Gbit/s
  • стар сървър с канал 100 Mbit/s
  • данни, които трябва да бъдат прехвърлени - 1 TB
 
Нека преобразуваме 1 TB в MB:
1 TB * 1024 = 1 024 GB
1 024 GB * 1024 = 1 048 576 MB
 
Да преобразуваме MB в Mbit:
1 048 576 MB * 8 = 8 388 608 Mbit
 
Да изчислим времето, необходимо за прехвърлянето:
8,388,608 Mbit / 100 Mbit/s = 83,886 сек.
83 886 сек / 60 = 1 398 мин
1 398 мин / 60 = 23 часа
 
Това е около 24 часа.
 
Но трябва да осъзнаете, че това е при идеални условия. И в действителност времето ще се увеличи в зависимост от:
 
  • зает канал на изпращащия сървър
  • свързаност между сървърите
  • натоварване на диска на изпращащия сървър
  • броя на малките файлове
23 Apr 2024, 19:57:36