Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Обща инсталирана памет в Linux

Много помощни програми в Linux не показват инсталираната памет, а само достъпната за системата. Защо това се случва? Отговорът се крие в методите за четене на данни. Ако помощната програма получава данни от достъпното за системата, част от паметта, запазена от ядрото на Linux, ще бъде изключена. Тоест ядрото, връщайки тази информация, изважда това, което запазва за себе си. Затова командите free -m, cat /proc/meminfo и много други не показват общата инсталирана памет. И няма значение дали е виртуален или специализиран нает сървър.
 
Тогава как да разберем точно колко RAM е инсталирано на сървъра? Можем да направим това, например, като използваме команда dmidecode --type 17 или dmidecode --type memory, която ще покаже подробно паметта, инсталирана на сървъра.
 
Но на виртуалния сървър същият резултат ще бъде на изхода на командата lshw -c memory, но не на специлизирания нает сървър. Това са особеностите на KVM виртуализацията.
 
dmidecode, както и lshw, показват RAM точно, без да закръглят числото.
 
20191210_iLQQPryS
 
20191210_pj7MS3CH
28 Apr 2024, 16:42:48