Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Как да зададете или промените името на хоста на дадена система в Linux

Новите версии на различни дистрибуции на Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, RedHat и др.) се предлагат със systemd, който включва помощна програма hostnamectl за задаване на името на хоста в Linux.
 
Можем да зададем име на хост на система в дистрибуции със systemd по следния начин:
hostnamectl set-hostname new_hostname.com
В по-старите дистрибуции на Linux, които използват SysVinit (или накратко init), за да променим името на хоста, трябва да редактираме следния файл:
nano /etc/hostname 
Например:
1.2.3.4 new_hostname.com.

За операционните системи RHEL/CentOS, които използват init, името на хоста може да се зададе чрез редактиране на файла:
nano /etc/sysconfig/network
Например:
HOSTNAME="new_hostname.com".

Можете да проверите името на хоста със следната команда:
hostname
28 Apr 2024, 14:19:53