Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Снимка на VPS сървър

При работа с виртуални VPS/VDS сървъри са възможни сривове и грешки, които най-често възникват в резултат на неправилни действия на потребителите. Например при извършване на промени или актуализиране на приложения е лесно да се повреди файловата система и да се загубят важни данни.
 

Какво е моментна снимка

Това е бърза снимка на виртуален сървър, която се използва за архивиране и по-късно възстановяване на данни, както и за лесно внедряване на информация на нови сървъри. Получавате точно изображение на виртуалната машина в определен момент от време. Всички последващи промени във виртуалната машина няма да повлияят на тази моментна снимка и винаги можете да се върнете към нея. Това е удобно например при разработване преди противоречиво предаване или при експериментиране с настройките на операционната система.
 

Какви данни могат да бъдат запазени с моментна снимка на сървъра

  • Съдържание на файлове и директории.
  • Компоненти на операционната система и инсталираните приложения.
  • Информация на дискове, в оперативната памет и в базите данни.
  • Конфигурация и настройки на сървъра.
Снимката на VPS сървъра е пълно копие на файловата система на виртуалния сървър. Тя може да се използва за пълно възстановяване на състоянието на сървъра, който ще продължи да работи от момента на създаване на такава моментна снимка.
 

Как да направите моментна снимка на сървъра

Има два начина за създаване на моментни снимки.
  • Създаване на моментна снимка без спиране на сървъра. Файловете се копират, докато сървърът работи, което може да доведе до загуба на данни. Този метод е подходящ за прости системи.
  • Създаване на моментна снимка със спиране на сървъра. Препоръчва се за сървъри, при които файловете и базите данни се променят често.
 

Кога и как се използват моментни снимки

Моментната снимка се използва преди започване на техническа работа, актуализации, проверка или тестване. Текущото състояние на системата се записва в специален файл. Ако промените са успешни, те се записват и се сливат със съществуващата моментна снимка.
По време на копирането можете да създадете последователна или разклонена хронологична верига от изображения.
  • Ако изтриете някоя от снимките, всички незаписани промени, направени след нейното създаване, ще бъдат загубени.
  • При възстановяване от междинна моментна снимка съдържанието ѝ ще се слее със следващата връзка, а при отмяна на последната - с текущото състояние на виртуалната машина.
  • Веригата от моментни снимки не оказва влияние върху сигурността на данните.
Внимание! При липса на контрол върху автоматичното създаване на моментни снимки техните размери могат да надхвърлят лимита на файловата система, което ще се отрази негативно на производителността на VPS/VDS сървъра.
 

Резервно копие и моментна снимка - има ли разлики

Въпреки че на пръв поглед двете технологии изглеждат сходни, те имат съществени разлики. Резервното копие е дубликат на данните. То се създава, за да се запазят всички файлове или най-важните или често променящите се файлове, така че информацията да може да бъде възстановена при необходимост. Моментната снимка е мигновен запис на състоянието на виртуална машина. Моментната снимка може да се използва и за връщане на системата към предишна конфигурация.
Ако е необходимо да се запазят данни за дълъг период от време, по-добре е да се използва резервно копие, което може да се постави извън VPS/VDS сървъра. За да се фиксира временното състояние на системата и успешно да се върне към него, е по-добре да се използват моментни снимки, които се показват в дневника в специален формат и се съхраняват на основния диск. Оптималният вариант е да се използват и двата инструмента.
 

Резюме

Снимките значително опростяват работата с виртуални сървъри и хостинг в облака. Редовното връщане назад ви позволява да тествате критични приложения и да предотвратявате евентуални сривове в софтуера.
 
23 Apr 2024, 18:21:13