Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Какво е център за данни (ЦД) или дейта центр

Обемът на информацията, която човечеството създава, непрекъснато се увеличава. Експертите прогнозират, че до 2025 г. общият й обем ще достигне 163 зетабайта (ZB) - 10 пъти повече, отколкото преди 10 години. За да се обработват и съхраняват такива огромни количества данни, съществуват специализирани центрове за данни (ЦД). Това е помещение или комплекс от сгради, в които е инсталирано сървърно и мрежово оборудване. Те играят важна роля в съвременната информационна индустрия и са се превърнали в неразделна част от света на информационните технологии.
 

Какво е център за данни - дешифриране с прости думи и неговото предназначение

Центърът за данни (ЦД) е цялостна инфраструктура за обработка и съхранение на информация. Комплексът се състои от сгради, оборудване и специални устройства. Получавайки информация от различни източници в интернет, центърът за данни извършва нейното качествено, ефективно разполагане и обработка. Контролът върху работата на всички системи и устройства в центъра за данни се осъществява чрез наблюдение. Специални системи следят състоянието на оборудването, температурата, консумацията на енергия и други параметри, за да осигурят ефективна работа на центъра за данни.
 

Малко история

Още в началото на 40-те години на миналия век е имало нужда от такива центрове за данни, тъй като обработката и поддръжката на компютърното оборудване са били сложни. Първите компютърни системи са изисквали много големи компоненти, които операторите са свързвали с кабели. Такива системи консумирали големи количества енергия и се нуждаели от постоянно охлаждане. За да могат да работят с компютрите, наречени мейнфреймове, компаниите поставяли цялото оборудване в специално помещение - център за данни. Всяка компания плащаше и поддържаше свой собствен център за данни.
 

Основни услуги на центъра за данни

Основната цел на центъра за данни е да създаде стабилна среда за компютърните системи на клиентите. Поради това функциите на центровете за данни се свеждат до осигуряване на надеждна и непрекъсната работа на хостваното оборудване. Освен това всички центрове за данни осигуряват сигурни телекомуникационни връзки, чрез които се предава информация. При експлоатацията на центровете за данни по-голямата част от разходите се изразходват за осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъснатост на инфраструктурата.
 

Накратко за услугите на центровете за данни

 • Наемете сървърен шкаф, шкаф или целия център за данни.
 • Физическо местоположение на собствените ви сървъри (колокация).
 • IaaS (Инфраструктура като услуга), която позволява на клиента да получи напълно готова ИТ инфраструктура.
 • Архивиране на данни.
 • Администриране на сървъри.
 

За кого е подходящ центърът за данни

Услугите на центровете за данни обикновено се търсят от големи корпоративни клиенти, например доставчиците на хостинг могат да наемат мощни сървъри, които на свой ред отдават под наем на своите клиенти под формата на споделен хостинг или VPS.
Центровете за данни обслужват и частни клиенти, като предоставят напълно специализирани сървъри (специализирани сървъри) или пространство за сървърите на клиентите (колокация).
Това е финансово изгодно, тъй като абонатите на центрове за данни не трябва да купуват отделни помещения, скъпо оборудване и да наемат персонал за поддръжка.
 

Плюсове при използването на център за данни за абонати

 • Осигуряване на рентабилност.
 • Премахване на необходимостта от създаване и поддържане на собствено сървърно помещение.
 • Гарантиране на постоянен достъп до данните и липса на прекъсвания, проблеми със свързаността или хардуерни повреди.
 • Характеризира се с високопроизводителна и надеждна ИТ инфраструктура, състояща се от маршрутизатори, комутатори, устройства за сигурност, системи за съхранение, сървъри, контролери, системи за охлаждане.
 • Непрекъснатото усъвършенстване на центровете за данни насърчава използването на най-новите технологии и най-добрите практики за постигане на оптимална производителност.
 

Как работи един център за данни

Архитектурата на центровете за данни (ЦД) може да бъде различна. Структурата може да се допълва и адаптира в зависимост от нуждите и изискванията на конкретната организация. Обикновено центърът за данни се състои от специална сграда, в която е разположено необходимото оборудване, както и от основните функционални блокове. В структурата на центъра за данни могат да се разграничат няколко важни компонента.
 • Мрежово оборудване: маршрутизатори и комутатори, които позволяват комуникация между различните устройства в центъра за данни и трансфер на данни между тях.
 • Сървъри, работни станции и системи за съхранение.
 • Най-важният елемент е електрозахранването, което се осигурява от надеждни източници и генератори.
 • За да се предотврати прегряването в центровете за данни, се използват модерни системи за охлаждане.
 • Системите за контрол на достъпа, видеонаблюдението, противопожарните аларми и други системи за сигурност гарантират, че оборудването е защитено от неоторизиран достъп, вътрешни заплахи и риск от извънредни ситуации.
С ефективното прилагане на всички инженерни системи центровете за данни са в състояние да предоставят услуги на клиентите и да работят ефективно.
 

Класификация на центровете за данни

Можете да разделите центровете за данни по предназначение:
 • Корпоративни - тези центрове за данни са собственост на компании и се използват за вътрешни нужди, като например за съхраняване на информация за нещо на собствените им сървъри.
 • Търговски - тези центрове за данни служат за генериране на приходи. Те предлагат хостинг услуги и облачни проекти, както и отдаване под наем на сървъри и пространство за сървърно оборудване на трети страни.
 
Центровете за данни се разделят по предназначение на основни и резервни центрове за данни:
 • Основните - предаване на данни, обработка на информация и изчисления - са техните основни функции.
 • Резервни центрове - служат като резервни копия и се включват, когато основният център се повреди или се нуждае от рутинна поддръжка.
 
Всеки от ЦД може да бъде:
 • малък - настанен в единична стая;
 • голям - заемащ огромен комплекс от сгради и разполагащ със значителен капацитет, той изпълнява широк спектър от задачи за обработка и съхранение на данни.
Съществува и компактен център за данни, който използва мобилни модули. Той е проектиран така, че да заема малко място, като същевременно запазва значителен капацитет.
 

Как да изберем надежден център за данни

Качеството и надеждността са двата най-важни компонента при избора на център за данни. И така, на какви изисквания трябва да отговаря един качествен и надежден център за данни?
 • Непрекъснатото електрозахранване е основно функционално изискване за центровете за данни. В случай на извънредни ситуации или прекъсване на електрозахранването се използват надеждни резервни източници на енергия, като батерии и дизелови генератори.
 • Използване на усъвършенствани мерки за защита срещу външни фактори (наводнения, урагани, земетресения и т.н.), така че оборудването да остане надеждно защитено.
 • Високоразвита и многостепенна система за сигурност: оградена територия, система за контрол на достъпа с инспекция, видеонаблюдение, управление на правата за достъп и др.
 • Сградата трябва да има определени характеристики на стените, материалите и размерите.
 • Ефективна система за вентилация и отвеждане на топлината. Важно е не само да се осигури охлаждане, но и да се поддържа оптимално ниво на влажност и чистота на въздуха. Например наличието на прах върху сървърите в центъра за данни е абсолютно неприемливо.
 • Персоналът на компанията включва професионални служители с богат опит в поддръжката на оборудване за центрове за данни.
Центровете за данни са незаменим компонент на информационната инфраструктура за правителствени агенции, банки, научни, търговски и производствени предприятия. Обикновените хора използват мощта и възможностите на центровете за данни, без дори да подозират, когато изпращат електронна поща или посещават социални мрежи. Всяка работа в интернет е немислима без центрове за данни.
23 Apr 2024, 18:30:09