Yandex
Обновяване на предпочитанията за бисквитки

Какво представляват инструкции за плащане BEN, SHA, OUR?

Когато правите международен банков превод, можете да изберете кой да плаща таксите за превод.
BEN, SHA, OUR са кодове в SWIFT инструкция, в полето 71A "Details of Charges".
  • OUR инструкция означава, че плащате всички такси за прехвърляне. Получаваме всички ваши плащания.
  • SHA (shared) означава, че плащате само таксата за изходящ превод на вашата банка. Получаваме вашето плащане минус таксите на кореспондентската (посредническата) банка.
  • BEN (beneficiary) означава, че не плащате никаква такса. Получаваме вашето плащане минус всички такси за превод.
Ние изискваме всички международни преводи към нас да се извършват с инструкцията OUR. В случай на получаване на превод със SHA инструкции, ние ще кредитираме сумата, действително получена от нашата банка (поле 32A, според MT103 SWIFT).
Единственото изключение са плащанията в ЕС в евро (SEPA преводи), които могат да се извършват с SHA инструкция.
23 Apr 2024, 18:26:56