Възстановяване


1. При отказ от услуга или искане за възстановяване на кредитното салдо, възстановяване за неизползвания период се извършва със същият метод, който беше използван при плащането, ако е възможно, или по посочена от клиента банкова сметка. Разходите, свързани с банкови комисионни, се поемат от клиента.
2. Възстановяването е възможно само за цял неизползван период, за който е извършено авансово плащане.
3. Възстановяването за текущия период за вече предоставената услуга не е възможно.
4. Възстановяването за услуга за отдаване под наем на VPS подлежи на преизчисляване на месечните ставки за всички предходни месеци, в случай, че избраният платежен цикъл е повече от месец.
5. Услугите, закупени с отстъпка не подлежат на възстановяване.
6. Задължителното условие за възстановяване на сумата е спазване на параграфа 12.1 от договора.