Viewing articles tagged 'ram'

 Използването на паметта

На страницата за услуга има информация за използването на паметта. Тази употреба ви показва колко...

 Обща инсталирана памет в Linux

Много помощни програми в Linux не показват инсталираната памет, а само достъпната за системата....