Viewing articles tagged 'Gambling'

 Хазарт в България

Хазарт (разг. комар) e залагане (на пари, ценности, морално подчинение и др.) върху вероятността...