Viewing articles tagged 'търговски марки'

 Търговски марки

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други...