Viewing articles tagged 'память'

 Обща инсталирана памет в Linux

Много помощни програми в Linux не показват инсталираната памет, а само достъпната за системата....