Articles

 What is Domain Validation (DV)?

The Certificate Authority must simply verify that the person or organization applying for the...

 Генериране на заявка за сертификат (CSR) за уеб сървъра Nginx от конзолата

Генериране на ключ:openssl genrsa -out domain.key 2048 Генериране на заявка за...

 Конфигурация на SSL сертификат

След като поръчате SSL сертификат, на имейла ви се изпраща линк за допълнително конфигуриране на...

 Недостатъци на безплатен сертификат LE

Какви недостатъци получаваме, ако решим да използваме безплатен SSL сертификат, като Let's...