Какво представляват инструкции за плащане BEN, SHA, OUR?

Когато правите международен банков превод, можете да изберете кой да плаща таксите за превод.

BEN, SHA, OUR са кодове в SWIFT инструкция, в полето 71A "Details of Charges".

  • OUR инструкция означава, че плащате всички такси за прехвърляне. Получаваме всички ваши плащания.
  • SHA (shared) означава, че плащате само таксата за изходящ превод на вашата банка. Получаваме вашето плащане минус таксите на кореспондентската (посредническата) банка.
  • BEN (beneficiary) означава, че не плащате никаква такса. Получаваме вашето плащане минус всички такси за превод.

Ние изискваме всички международни преводи към нас да се извършват с инструкцията OUR. В случай на получаване на превод със SHA инструкции, ние ще кредитираме сумата, действително получена от нашата банка (поле 32A, според MT103 SWIFT).

Единственото изключение са плащанията в ЕС в евро (SEPA преводи), които могат да се извършват с SHA инструкция.


  • swift, bank transfer
  • 2 Потребителите са открили това полезно
Was this answer helpful?

Свързани статии

Преимущества VPS на SSD

Solid State Drive - это более усовершенствованный аналог привычного всем HDD (жесткий диск,...

Сколько нужно времени для копирования данных?

Часто возникает вопрос за какой период времени можно перенести данные. Давайте посчитаем на...

Дисковые квоты

Для чего нужны дисковые квоты? Дисковые квоты необходимы в том случае, если имеется потребность...

Переустановка системы на выделенном сервере

Для переустановки системы на выделенном сервере создайте пожалуйста тикет в отдел продаж с данным...