ИН по ДДС и такса ДДС

От наша страна се изисква да събираме такси за ДДС от клиентите на ЕС въз основа на информацията, която ни предоставяте. По време на поръчката в нашия уеб сайт цената може да се промени в зависимост от държавата или ДДС информацията, която ни предоставяте.

Трябва да се регистрирате в нашия уеб сайт, за да видите крайното ценообразуване в обобщението на количката. Забележка: Без регистрация, обобщението на количката винаги ще се показва без ДДС.

 

Как изчисляваме таксите за ДДС?

 

Клиенти на Европейския съюз (ЕС):

  • Фирми (данъчно задължено лице): Вашата фирма няма да Ви таксува с ДДС, ако се регистрирате с регистрационния номер по ДДС (изключение: фирмите, намиращи се в България, винаги ще се таксуват 20% ДДС).
  • Потребители (данъчно незадължено лице): Услугите винаги ще се облагат с данък в страната, в която принадлежите (и не на мястото, където се намира фирмата, предоставяща ви услуги). Цените ще включват ДДС по курса, приложим във вашата страна.

Клиенти извън ЕС (ЕС):

  • Фирми (данъчно задължено лице): Няма да се прилага ДДС.
  • Потребители (данъчно незадължено лице): Няма да се прилага ДДС.

  • VAT, tax, НДС, налог, ЕС, EU
  • 0 Потребителите са открили това полезно
Was this answer helpful?

Свързани статии

Преимущества VPS на SSD

Solid State Drive - это более усовершенствованный аналог привычного всем HDD (жесткий диск,...

Сколько нужно времени для копирования данных?

Часто возникает вопрос за какой период времени можно перенести данные. Давайте посчитаем на...

Дисковые квоты

Для чего нужны дисковые квоты? Дисковые квоты необходимы в том случае, если имеется потребность...

Переустановка системы на выделенном сервере

Для переустановки системы на выделенном сервере создайте пожалуйста тикет в отдел продаж с данным...