Хазарт в България

Хазарт (разг. комар) e залагане (на пари, ценности, морално подчинение и др.) върху вероятността на изхода от бъдещо събитие с цел печалба или преимущество, но с възможност да се изгуби залога.
Законът за хазарта определя всички условия за организирането на хазартни игри на територията на Република България.

Според Закона за хазарта:

  • Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Не се считат за хазартни спортните игри с награден фонд за участниците в тях, голяма част от развлекателните игри, както и викторините и игрите, при които участниците получават парична награда заради своите знания или умения.
  • Хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само и единствено с разрешение на Държавната комисия по хазарта. Организирането на хазартни игри без съответното разрешение е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта CiberCrime.


  • Gambling, Хазарт
  • 0 Потребителите са открили това полезно
Was this answer helpful?

Свързани статии

Преимущества VPS на SSD

Solid State Drive - это более усовершенствованный аналог привычного всем HDD (жесткий диск,...

Сколько нужно времени для копирования данных?

Часто возникает вопрос за какой период времени можно перенести данные. Давайте посчитаем на...

Дисковые квоты

Для чего нужны дисковые квоты? Дисковые квоты необходимы в том случае, если имеется потребность...

Переустановка системы на выделенном сервере

Для переустановки системы на выделенном сервере создайте пожалуйста тикет в отдел продаж с данным...

Порт подключения

Порты подключения серверов стоит разделить на две группы:1. Шаред (shared) - когда суммарный...