Yandex

Бърз, удобен и сигурен VPN WireGuard

  • Friday, 25th March, 2022
  • 13:36pm

WireGuard е лесен за настройка, бърз и сигурен VPN, който използва най-съвременната криптография.

Повечето други решения, като IPsec и OpenVPN, са разработени преди десетилетия и имат сравнително бавна производителност с доста сложна конфигурация.

Клиентът WireGuard първоначално е разработен за Linux, но вече е достъпен за всяка операционна система (Windows, Linux, macOS, Android и iOS). В същото време развитието му продължава с пълна скорост, което гарантира бърз отговор на уязвимости и проблеми с приложенията.

В WireGuard потребителските данни са защитени с помощта на съвременни криптографски типове: Curve25519 за обмен на ключове, ChaCha20 за криптиране, Poly1305 за удостоверяване на данни, SipHash за хеш ключове и BLAKE2 за хеширане.

Процесът на крипто маршрутизиране (Crypto Routing) ви позволява да предоставите на потребителя на изхода от интерфейсния трафик, степента на доверие в който може да достигне 100%, а също така осигурява висока сигурност и производителност.


Нашият екип е готов бързо да настрои защитен VPN WireGuard на вашия VPS и да добави необходимия брой клиенти (до 250). Ще ви бъде предоставен QR код за добавяне на конфигурацията към вашия мобилен телефон, както и конфигурационен файл, който можете да добавите към компютърния клиент.

« Back
spinner